Mannhaim

Wspaniała willa, która przez wiele długi miesięcy była pieczołowicie odrestaurowywana. Jednym z elementów całkowitego odnowienia tego okazałego budynku była wymiana całej stolarki okiennej i zgodnie z życzeniem konserwatora zabytków zastąpiono je ramami wyprodukowanymi z profili Ottostumm W50. Profile te są termoizolowane, spełniają wszystkie warunki termoizolacyjne prawa niemieckiego, dlatego bez problemu mogły być użyte w tym projekcie. Profil ten został także wybrany przez głównego architekta, tak aby stanowił spójną całość, a przy tym wąska 35 mm szerokość, dodaje lekkości i wysmukla ramy okienne.

Do okien zostały dobrane żaluzje okienne zewnętrzne, w kolorze stolarki, sterowane elektronicznie. Ponadto wszystkie okna zostały wyposażone w klamki z brązu, czyni to okna absolutnie wyjątkowe i dodaje rustykalnego charakteru.

Projekt wykonywany był w Mannhaim w Niemczech.

________________________________________________________________

A wonderful villa that has been meticulously restored for many long months. One of the elements of the complete renovation of this magnificent building was the replacement of the entire window steelwork and, as requested by the conservator, it was replaced with frames made of Ottostumm W50 profiles. These profiles are heat-insulated, they meet all heat-insulating conditions of German law, so they could be used in this project without any problems. This profile was also chosen by the main architect to form a coherent whole, and at the same time a narrow 35 mm width, adds lightness and slims the window frames.

Exterior window blinds in the color of the steelwork, electronically controlled, have been selected for the windows. In addition, all windows have bronze door handles, which makes the windows absolutely unique and adds a rustic touch.

The project was carried out in Mannhaim, Germany.

Wyróżnione projekty
Najnowsze projekty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square