Cruquius Amsterdam

Projekt, który przeszedł całkowitą metamorfozę, a historia jego jest bardzo ciekawa. W Amsterdamie nad brzegiem kanału Entrepothaven zaprojektowano okazałe osiedle apartamentowców, które okalały każdy centymetr nadbrzeża, jednak konserwator zabytków nie zgodził się na wyburzenie trzech starych i mocno zapuszczonych niewielkich budynków. Tą decyzją inwestor został „przymuszony” do zaadoptowania i odrestaurowania opuszczonych obiektów na samym środku swojego placu. Dziś po całkowitej renowacji wpisały się w przestrzeń i są miejscem, które ma pełnić funkcję integracji całej lokalnej społeczności.

Konserwator zabytków dobrał profil Jansen Arte, profil, którego zaletą jest utrzymanie dobrych warunków izolacyjnych oraz termicznych, a zarazem jest cienki i smukły. Doskonale wpisuje się do podkreślenia charakteru obiektów zabytkowych. Dodatkowo podziały okien zostały wykonane z profili konstrukcyjnych „T” o szerokości 40 mm, co znakomicie podkreśla podziały, zachowując charakter i solidność całej konstrukcji.

_______________________________________________________________

This project has undergone a complete metamorphosis, and its history is very interesting. In Amsterdam, on the banks of the Entrepothaven canal, a magnificent housing estate was designed, which encircled every centimeter of the waterfront, however, the conservator of monuments did not agree to destroy three old and heavily derelict small buildings. This decision, change everything. The investor was "forced" to adopt and restore abandoned buildings in the middle of his square. Today, after complete renovation a place that is to integrate the entire local community.

The conservator of monuments chose Jansen Arte profile, the advantage of which is to maintain good insulation and thermal conditions, is also thin and slender. It perfectly fits the character of historic buildings. In addition, window divisions were made of 40 mm "T" construction profiles, which perfectly highlights the divisions while maintaining the character and solidity of the entire structure.

Wyróżnione projekty
Najnowsze projekty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square