The Rowayton

Bruce Beinfield – architekt ze Stanów Zjednoczonych, zaprojektował i wybudował dom dla siebie i swojej żony Carol. Dom wkomponowany jest w bardzo wąski półwysep. Wizją architekta było stworzenie takiej bryły, która naturalnie wkomponuje się w piękne środowisko. Wykorzystano tylko naturalne surowce w tym stalowe, olbrzymie witryny szklane naszej produkcji. Całkowicie oszklone i gotowe okna zostały wysłane w kontenerze i zamontowane na miejscu. Witryny znakomicie wykorzystują otaczający dom krajobraz, podkreślając tylko jego wyjątkowe piękno. Charakterystyczna budowla wielokrotnie pokazywana była w branżowych magazynach architektonicznych.

____

Bruce Beinfield - an architect from the United States, designed and built a home for himself and his wife Carol. The house is integrated into a very narrow peninsula. The architect's vision was to create a solid figure that would naturally blend into a beautiful environment. Only natural raw materials were used, including steel andgiant glass windows of our production. Fully glazed and ready-madewindows were sent in a container and installedin its right destination. The display window excellently exploits the potential ofthe surrounding landscape, emphasizing its unique beauty. Thischaracteristic building was repeatedly shownin architecturaltrademagazines.

____

Bruce Beinfiled – Architekt aus den USA entwarf und erbaute das Haus für sich und seine Frau Karol. Das Haus ist in eine sehr enge Halbinsel integriert. Das Konzept des Architekten war so einen Baukörper zu entwickeln, der sich dann in eine schöne Umwelt integrieren lässt. Es wurden lediglich Naturrohstoffe darunter Stahl, riesige Glasvitrinen unserer Produktion verwendet. Völlig verglaste und fertige Fenster wurden in einem Container geliefert und vor Ort montiert. Vitrinen sind perfekt in die Landschaft integriert und betonen ihre Schönheit. Dieses charakteristische Gebäude wurde mehrmals in den architektonischen Fachzeitschriften gezeigt.

Wyróżnione projekty
Najnowsze projekty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square